ПРЕДПРИЯТИЯ

БГ Телеком ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ул. "Добротица" № 14 Б
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Виктор Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Виктор Иванов Иванов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ , предприятието "БГ Телеком" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.02.2017г. -24.02.2021г.