Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.Лица, упражняващи контрол Стоян Илиев Иванов,Мая Бориславова Евлогиева -Иванова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ ,  предприятието "Брилянтнет" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.08.2019 г.