ПРЕДПРИЯТИЯ

Борамакс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215;0887 52 96 36
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Управител- Мертол Ариф Мустафа.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Мертол Ариф Мустафа .
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ  предприятието "Борамакс" ЕООД, уведомява, че не  е предоставяло услугата радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.08.2019г.