Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Бургаснет ООД - Недействаща ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул."Македония" No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихалов
Органи на управление Управител - Веселин Петров Тихалов.
Съдружници  Диан Митков Райков, Веселин Петров Тихалов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ предприятието "Бургаснет" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми.Разпространението на радио- и телевизионни програми в мрежата на "Бургаснет" ООД се извършва от "Глобъл Комюникейшън нет" АД.