ПРЕДПРИЯТИЯ

ТВН ДИСТИБУЦИЯ БЪЛГАРИЯ (заличен търговец - 05.03.2024 г.) ЕООД ЕИК 204258417
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост No 18, ет. 1
Телефон 0882080215;0885 228732
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мартин Драганов
Органи на управление Николай Стефанов Андреев

Едноличен собственик на капитала  Виваком България ЕАД, ЕИК 831642181

Договори за разпространение на програми