Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


3Т КОМ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115872315
Държава България
Адрес на управление гр. София 1658, ж.к. "Красно село", бл. 207А, вх. А, ет. 1, ап. 3
Телефон 02 4110011
е-mail 3t.com@gmail.com
Лице за контакт Ясен Георгиев Паспалев
Органи на управление Управител - Ясен Георгиев Паспалев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ясен Георгиев Паспалев.
Договори за разпространение на програми