ПРЕДПРИЯТИЯ

Тв Делта Инженеринг ЕООД - Недействащo ЕИК 203801418
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, ж.к. "ЦЮР", бул. "Цар Освободител" № 130, вх. Г, ет. 1
Телефон 082 821182
е-mail [email protected]
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
Едноличен собственик на капитала   Самир Ахмед Джавид .

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо "ТВ Делта Инженеринг" ЕООД, информира СЕМ, че  не осъществява дейност  като дружество разпространяващо радио -  и телевизионни програми, а единствино като интернет доставчик.