ПРЕДПРИЯТИЯ

Телекомуникационна Компания Варна ЕАД - Недействащo ЕИК 201381937
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Иван Драсов" № 8
Телефон 052 919293
е-mail [email protected]
Лице за контакт Бойко Ангелов Ангелов
Органи на управление  Бойко Ангелов Ангелов .

Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Живко Петров Великов, Бойко Ангелов Ангелов,Георги Илиев Георгиев
Договори за разпространение на програми