ПРЕДПРИЯТИЯ

Телекомуникационна Компания Варна ЕАД - Недействаща ЕИК 201381937
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Иван Драсов" № 8
Телефон 052 919293
е-mail office@tcv.bg
Лице за контакт Бойко Ангелов Ангелов
Органи на управление Управител - Бойко Ангелов Ангелов .
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Живко Петров Великов, Бойко Ангелов Ангелов,Георги Илиев Георгиев
Договори за разпространение на програми