ПРЕДПРИЯТИЯ

Мобинет България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201055998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Хр. Белчев" № 2
Телефон 0894/40-83-83
е-mail [email protected],
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул."Съединение" № 2
Лице за контакт Росен Пламенов Иванов
Органи на управление Управител - Росен Пламенов Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Росен Пламенов Иванов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието уведомява, че  за периода 25.02.2017-24.02.2019г. не  предоставя услугата : "разпространение на радио - и телевизионни програми."