ПРЕДПРИЯТИЯ

Нисон ООД - Недействаща ЕИК 117627186
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. 'Генерал Паренсов' № 4
Телефон 0659 92625
е-mail office@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. 'Строител', ул. 'Васил Левски' № 1
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Дружеството "Нисон" ООД,  уведомява СЕМ, че за периода 25.02.2019г.- 24.08.2020 г., не е осъществявало дейност по смисъла на чл.125в от ЗРТ.