ПРЕДПРИЯТИЯ

Нет Плюс -Петрич ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101531108
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Рокфелер No 2
Телефон 0882 888388
е-mail netplus.petrich@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул. "Братя Миладинови" № 1
Лице за контакт Кирил Илиев Илиев
Органи на управление Управители - Милен Минчев Методиев, Кирил Илиев Илиев.
Съдружници  Милен Минчев Методиев и Кирил Илиев Илиев
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ , предприятието "Нет Плюс -Петрич" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.02.2017г. -24.02.2021 г.