ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Нет21 -Селиме Кечиджиева - Недействаща ЕИК 202555547
Държава България
Адрес на управление Ясенково 9777, ул. "Шейново" № 10
Телефон 0888 387891
е-mail net21@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански" № 151, вх. А, ет. 4, ап. 8
Лице за контакт Селиме Неджмидин Кечиджиева
Органи на управление Управител - Селиме Неджмидин КечиджиеваДоговори за разпространение на програми