Новатех ООД - Недействаща ЕИК 175202821
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. 'Дружба-2', бл. 304, вх. Г, ет. 1, зала № 1
Телефон 02/ 9787723; 0885 / 836 555
е-mail support@novatech.bg
Лице за контакт Георги Николаев Николов
Органи на управление Управител - Илиян Николаев Николов.


Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Илиян Николаев Николов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Дружеството уведомява  с писма СЕМ, че  предоставя  само интернет достъп .Не предоставя услугата "Разпространение на радио - и телевизионни програми."