ПРЕДПРИЯТИЯ

Бо Кабел ООД - Недействащo ЕИК 201718009
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, пл. Съединение No 6
Телефон 0886 200081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ирина Георгиева Бозова
Органи на управление Управител - Ирина Георгиева Бозова
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Ирина Георгиева Бозова



Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С Декларация до СЕМ  "Бо Кабел" ООД, уведомява, че за периода 01.08.2019 г. - 24.02.2021 г. не е разпространявало български и чуждестранни програми.