ПРЕДПРИЯТИЯ

Пълдин нет ЕООД - Недействащo ЕИК 200744759
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе № 147, ет. 8
Телефон 032 940433
е-mail [email protected]
Лице за контакт Румен Златинов Найденов
Органи на управление Управител - Румен Златинов Найденов.
Едноличен собственик на капитала  Румен Златинов Найденов
Договори за разпространение на програми