ПРЕДПРИЯТИЯ

Рокада ООД - Недействащo ЕИК 160125543
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Лъджене №24
Телефон 0878807081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Райчо Кръстев Райчев
Органи на управление Управител - Райчо Кръстев Райчев .

Съдружници  Райчо Кръстев Райчев, Красимир Райчев Райчев.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Рокада" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021г.