ПРЕДПРИЯТИЯ

С С Системс ЕООД - Недействащo ЕИК 201301880
Държава България
Адрес на управление Рибново 2967, ул. Двадесет и пета №7
Телефон 0897 575927
е-mail s.ribnovo@abv.bg
Лице за контакт Юсеин Юсеинов Бошнаков
Органи на управление Управител - Юсеин Юсеинов Бошнаков.
Едноличен собственик на капитала   Юсеин Юсеинов Бошнаков.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "СС Системс" ЕООД, уведомява ,че  не предоставя услугата "разпространение на радио и телевизионни програми."