Сеттрейд ЕООД ЕИК 203521882
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, бул. "София" No 11
Телефон 02 4210210
е-mail office@heldy.eu
Лице за контакт Захарин Тодоров Камарев
Органи на управление Управител - Захарин Тодоров Камарев .
Едноличен собственик на капитала  „Сет Сървиз“ ООД
Договори за разпространение на програми