ПРЕДПРИЯТИЯ

Йеттел България ЕАД ЕИК 130460283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
Телефон +359 2 4158001
е-mail receptions@yettel.bg
Уеб сайт https://www.yettel.bg/
Органи на управление Марек Слачик, Джейсън Кинг, Ян Каданик


Едноличен собственик на капитала  Пи Пи Еф Ти Ем Бидко 1 Би. Ви., Идентификация 70498288 - чуждестранно юридическо лице, Нидерландия
Договори за разпространение на програми