ПРЕДПРИЯТИЯ

РТВ Вестител -Враца ЕАД - Недействащo ЕИК 10650675
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, пл."Христо Ботев" № 1
Телефон 092 54640
е-mail [email protected]
Лице за контакт Румяна Христова
Органи на управление Представител - Румяна Борисова Христова.
Съвет на директорите- Румяна Борисова Христова, Диана Венциславова Йорданова, Георги Иванов Георгиев.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Община Враца
Договори за разпространение на програми