ПРЕДПРИЯТИЯ

Оптик Меганет ЕООД - Недействащo ЕИК 203634848
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул."Солун" № 41, ет.6
Телефон 0897 999046
е-mail [email protected]
Лице за контакт Николай Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител-Николай Михайлов Йорданов.
Лица, упражняващи контрол Едноличен собственик на капитала- Николай Михайлов Йорданов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо  "Оптик Меганет" ЕООД декларира, че не разпространява български и чуждестранни програми и няма задължение да предоставя информация  на СЕМ във връзка  чл.125в от ЗРТ.