Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Аполо Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул."Любен Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. "Златен рог", бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Галя Петрова Андонова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, "Аполо нет" ЕООД, уведомява, че  не е осъществявала дейност, предоставяйки услугата "разпространение на радио - и телевизионни програми" за периода 25.02.2018г.-24.08.2019г.