ПРЕДПРИЯТИЯ

Нил Електрик ООД - Недействаща ЕИК 201253282
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. "Христо Ботев" № 39
Телефон 0888 594541
е-mail nilelectricbg@gmail.com
Лице за контакт Мухарем Якуб Мустафа
Органи на управление Управител - Мухарем Якуб Мустафа
Съдружници  Шенко Христов Димов, Мухарем Якуб Мустафа.

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация  "Нил Електрик" ООД с писма до СЕМ уведомява, че няма изградена електронно съобщителна мрежа и права за разпространяване на български и чуждестранни радио - и телевизионни програми. Дружеството е търговски представител  на "Digiturk Europe GMbH" за РБългария.  Предоставя  интернет услуги.