ПРЕДПРИЯТИЯ

Комнет София ЕООД - Недействащo ЕИК 204677553
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Македония" № 21, 1 ет.1, ап.1
Телефон 0888 313141
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, Царибродска № 94, ет. 3
Лице за контакт Стойчо Енчев Стойчев
Органи на управление Представители - Стойчо Енчев Стойчев, Николай Иванов Колев, Тоньо Минчев Тонев, Пресиян Стойчев Енчев
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите - Стойчо Енчев Стойчев, Тоньо Минчев Тонев,  Пресиян Стойчев Енчев, Николай Иванов Колев,
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, дружеството "Комнет София" ЕООД, уведомява, че не е разпространявало радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2017г - 24.02.2021г. Предоставя  единствено услугата  - "достъп до интернет."