ПРЕДПРИЯТИЯ

Уникомс Сървисиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204329810
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, ж. к. "София парк", бл.16,вх. Б, ет. 1, ап. 3
Телефон 02 9741414
е-mail [email protected]
Лице за контакт Росен Петров Илчев
Органи на управление Управител - Росен Петров Илчев.Едноличен собственик на капитала  “Уникомс - Трейдинг” ООД
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, дружеството "Уникомс Сървисиз" ЕООД  уведомява, че за периода 25.08.2017г - 24.02.2021г. не е предоставяло услугата разпространение на телевизионни и радио програми.