Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Бояна ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 112627563
Държава България
Адрес на управление Драгиново 4642, ул. "Здравец" № 9
Телефон 0886070664
е-mail nik_h@abv.bg
Адрес за кореспонденция Драгиново 4642, ул. "Иван Вазов" № 1 А
Лице за контакт Мирослав Арапов
Органи на управление Управител - Мирослав Серафимов Арапов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Мирослав Серафимов Арапов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ "Бояна" ЕООД уведомява, че дейността на дружеството е  пренос на данни - достъп до интернет. Разпространението в мрежата  на радио - и телевизионни програми  се осъществява от "Родопи БГ Нет" ООД, с които имат сключен договор.