ПРЕДПРИЯТИЯ

Интелигентна Енергия ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131392493
Държава България
Адрес на управление гр. София 1137, в.з. "Градище", ул. "Първа" № 1
Телефон 0895 536433
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. "Бели брези" , бл. 20
Лице за контакт Ивайло Методиев Лехов
Органи на управление Управител - Ивайло Методиев Лехов.
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Методиев Лехов.
Договори за разпространение на програми