ПРЕДПРИЯТИЯ

Екохидроелектро ЕООД - Недействащo ЕИК 200533363
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. Васил Левски № 12
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител- Георги Петров Георгиев.
Едноличен собственик на капитала   Стефан Иванов Терзийски.

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Предприятието уведомява СЕМ, че за периода 25.08.2018г - 24.08.2020г., по смисъла на чл.125в. от ЗРТ, не е разпространявало български и чуждестранни програми.