ПРЕДПРИЯТИЯ

Екохидроелектро ЕООД - Недействаща ЕИК 200533363
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. "Васил Левски" № 12
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. "Строител", ул. "Васил Левски № 1 , вх. А, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител- Георги Петров Георгиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Иванов Терзийски.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Предприятието уведомява СЕМ, че за периода 25.08.2018г - 24.08.2020г., по смисъла на чл.125в. от ЗРТ, не е разпространявало български и чуждестранни програми.