ПРЕДПРИЯТИЯ

Файбърлинк ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205171758
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул."Г.С.Раковски" № 54
Телефон 0888312866
е-mail stefan@duelbg.com
Лице за контакт Стефан Маринов Стоянов
Органи на управление Управител - Стефан Маринов Стоянов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Маринов Стоянов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Дружеството "Файбърлинк" ЕООД, уведомява СЕМ, че не е разппространявало услугата "разпространение на радио - и телевизионни програми"   за периода 25.02.2019г - 24.08.2019г.