ПРЕДПРИЯТИЯ

ТВ ОСЕМ ЕООД ЕИК 205971935
Държава България
Адрес на управление гр. София 1408, р-н Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 51, вх. Б, ет. 2, ап. 16
Телефон 0894627788
е-mail [email protected]
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Галя Петрова Андонова
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на БНТ 1
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на БНТ 2
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на БНТ 3
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на BNT 4
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ООД за разпространение на T.TV.I HD
Дата на подписване 19.02.2020 г.
Продължителност в години 1
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с АГРО ТИ ВИ ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Ямбол, гр.Стралджа.Договор с БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 03.02.2020 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Ямбол


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.02.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Ямбол, гр.Стралджа.Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.02.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Ямбол, гр.Стралджа.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 05.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол.