ПРЕДПРИЯТИЯ

Скай нет - Враца ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206278407
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. "Остри връх" № 1
Телефон 0879 377673
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. "Река Лева" № 80
Лице за контакт Тихомир Йорданов Иванов
Органи на управление Управител - Тихомир Йорданов Иванов.
Съдружници  Тихомир Йорданов Иванов,Лъчезера Йорданов Иванов, Георги Ивайлов ИвановДоговори за разпространение на програми