ПРЕДПРИЯТИЯ

Технолукс ООД ЕИК 108692434
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул. "Булаир" № 27
Лице за контакт Георги Дечев
Органи на управление Георги Димитров Дечев , Асен Борисов Нанов - заедно и поотделно.
Съдружници  Съни Маркет, ЕИК 120604030, Асен Борисов Нанов.
Договори за разпространение на програми