ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Росен Чеперков - Интеррен - Недействащo ЕИК 123036394
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Телефон 0431/ 26908; 0898478637
е-mail iva6872@gmail.com
Лице за контакт Александър Георгиев Даскалов
Органи на управление Росен Димитров Чеперков.


Договори за разпространение на програми Допълнителна информация ЕТ. "Интер-Рен-Росен Чеперков" предоставя, поддържа, отстранява възникнали аварии и доизгражда мрежата, чрез която "Тракия кабел" ООД предоставя сигнал до крайните абонати на територията на гр. Мъглиж.