ПРЕДПРИЯТИЯ

Скай Плюс ЕООД ЕИК 102852572
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8001, бул. 'Демокрация' № 69
Телефон 056/ 818181; 056/ 824242;0889 210012
е-mail svetla_ivanova27@abv.bg
Лице за контакт Любомир Стоев Иванов
Органи на управление Управител - Любомир Стоев Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Любомир Стоев Иванов.
Договори за разпространение на програми