ПРЕДПРИЯТИЯ

Софкъмпани ООД - Недействаща ЕИК 121158200
Държава България
Адрес на управление гр. София 1126, ул. “Архитект Миланов” № 26
Телефон 02/ 669367; 0899906590
е-mail sofcompany@skknet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1126, кв. "Драгалевци", бул. "Околовръстен път" № 64
Лице за контакт Красимир Николов Цветанов
Органи на управление Управител - Красимир Николов Цветанов.
Съдружници  Красимир Николов Цветанов, Росица Николова Махони.


Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ предприятието "СОФКЪМПАНИ" ООД уведомява, че неговата дейност е изграждане, използване и разпореждане с електронни съобщителни мрежи и съоръжения, договаряне и получаване, достъп до взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.