Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


3Сат ТВ ООД - Недействаща ЕИК 115830647
Държава България
Адрес на управление Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Телефон 0899907466
е-mail iliev1919@abv.bg
Адрес за кореспонденция Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Лице за контакт Кирил Илиев Сърбаков
Органи на управление Управител - Кирил Илиев Сърбаков.

Съдружници  Кирил Илиев Сърбаков, Олга Илиева Чолакова, Павел Петров Драганов.Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Пакет -----
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Патриарх Евтимово.


Договор с Елитком ООД за разпространение на ORT
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Патриарх Евтимово.


Договор с Елитком ООД за разпространение на Bulgaria on air
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Патриарх Евтимово.


Договор с Елитком ООД за разпространение на BOX
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Патриарх Евтимово.


Договор с Елитком ООД за разпространение на Тянков ТВ
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Дълбок извор.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Евтимово.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Евтимово.


Договор с Атака за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 19.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Дълбок извор


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 30.10.2012 г.
Дата на изтичане 31.10.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор


Договор с Елитком ООД за разпространение на Охота и рибалка
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор,с.Патриарх Евтимово,обл.Пловдив


Договор с Елитком ООД за разпространение на Планета
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Ефтимово, обл.Пловдив


Договор с Елитком ООД за разпространение на Планета Фолк
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Ефтимово, обл.Пловдив


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор,  с.Минерални бани


Договор с Елит Медиа България ЕООД за разпространение на КАНАЛ 3
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Ефтимово, обл.Пловдив


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Нова Телевизия
Дата на подписване 15.07.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Патриарх Евтимово.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.07.2005 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Ефтимово, обл.Пловдив


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Ринг.БГ+1 / Ring.BG+1
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Минерални бани.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  Дълбок извор, с. Минерални бани.


Договор с ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) за разпространение на TV 7
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор, с.Патриарх Ефтимово, обл.Пловдив


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Дълбок извор,  с. Минерални бани


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с.Минерални бани


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 25.10.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Дълбок извор, с. Минерални бани.