Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


А И С-ТВ ООД ЕИК 103212511
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, бул. "Ген.Паренсов" № 50
Телефон 0888808925; 0897 888122
е-mail aistvnet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010, ж. к. 'Чайка' , бл. 7, вх. Г, ет. 3
Лице за контакт Светлин Димитров Димитров
Органи на управление Управител - Николай Пламенов Михайлов.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала -Николай Пламенов Михайлов.
Договори за авторски права   Филмаутор
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Атака за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel SD / HD
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ТЕК Rumeli
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на 24 Techno
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еuronews
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, с. Черник


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Дата на подписване 23.11.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 11.11.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, обл. Силистра


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 11.11.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш, обл. Силистра


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) за разпространение на TV 7
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Дулово, с. Окорш


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) за разпространение на СУПЕР 7
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Дулово, Окрош


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Дулово, с. Окорш


Договор с Елит Медиа България ЕООД за разпространение на КАНАЛ 3
Дата на подписване 01.01.2009 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Дулово, Окрош


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.04.2012 г.
Дата на изтичане 31.03.2015 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Дулово, Черник, Окорш


Договор с България Он Ер ООД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Дулово, с.Окорш