Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Абритус.ком АД - Недействаща ЕИК 116519001
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15
Телефон 084/ 661121
е-mail office@abritus.bg;abritus@dir.bg
Адрес за кореспонденция гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15, п.к. 210
Лице за контакт Татяна Добрева Йорданова
Органи на управление Представители - Татяна Добрева Йорданова.
Акционери  Съвет на директорите - Татяна Добрева Йорданова, Анилин Петров Аврамов, Пенка Иванова Йорданова,
Договори за разпространение на програми