Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Абритус.ком АД - Недействаща ЕИК 116519001
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15
Телефон 084/ 661121
е-mail office@abritus.bg;abritus@dir.bg
Адрес за кореспонденция гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15, п.к. 210
Лице за контакт Татяна Добрева Йорданова
Органи на управление Представители - Татяна Добрева Йорданова.
Акционери  Съвет на директорите - Татяна Добрева Йорданова, Анилин Петров Аврамов, Пенка Иванова Йорданова,
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Socemie S.A.S. за разпространение на Euronews
Дата на подписване 19.12.2005 г.
Дата на изтичане 31.12.2008 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Разград


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 05.01.2009 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Разград


Договор с Атака за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 01.02.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Разград, с. Гецово


Договор с Кис ООД за разпространение на КИС13
Дата на подписване 01.01.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Разград