Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Анонс 94 АД ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Свобода Цветанова Георгиева
Органи на управление Представители - Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов.
Акционери  Съвет на директорите - Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов,Борис Богданов Ланджев.Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с VG Media за разпространение на 24 DOKUWELT
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на ARD
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на France 5
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.06.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват вилни зони на гр. Варна - "Чайка" и "Журналист"


Допълнителна информация С писмо до СЕМ, предприятието уведомява, че няма да работи през 2018година.


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на Tvslo1
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на Tvslo2
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на HRT 5
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на France 2
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на France 1
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с VG Media за разпространение на SAT 1
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 30.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с BVN за разпространение на BVN
Дата на подписване 11.07.2012 г.
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с Telewizja Polska S.A. за разпространение на Tv Polonia
Дата на подписване 01.08.2006 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к.Златни пясъци


Договор с Romanian Television за разпространение на TVR International
Дата на подписване 15.05.2007 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Златни пясъци


Договор с Pro Tv S.A. за разпространение на PRO TV
Дата на подписване 01.07.2011 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к Златни пясъци