ПРЕДПРИЯТИЯ

Анонс 94 АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Владимир Василев Йотов
Органи на управление Представител -  Владимир Василев Йотов.
Съвет на директорите -Владимир Василев Йотов, Мария Николаева Николова, Иван Николаев Винаров.Акционери 
Договори за разпространение на програми