Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Аполония 2002 ЕООД ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Андон Сашов Андонов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Андон Сашов Андонов.
Договори за авторски права   Профон
  Филмаутор
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 09.01.2017 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 28.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Инвестор.бг АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Естейт ТВ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.09.2014 г.
Дата на изтичане 01.09.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.09.2014 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 15.01.2017 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.12.2014 г.
Дата на изтичане 30.11.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Ямбол


Договор с Вест ТВ /ВТВ/ АД за разпространение на ВЕСТ ТВ (VTV)
Дата на подписване 01.09.2014 г.
Дата на изтичане 03.03.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  гр. Ямбол