Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Бартком КАТВ ЕООД - Недействаща ЕИК 131009411
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ж.к. 'Разсадника' бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail pla_peykova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление Управител - Пламен Пейков Колев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713.
Лица, упражняващи контрол Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713
Договори за разпространение на програми