ПРЕДПРИЯТИЯ

Братя Чотрови ООД - Недействаща ЕИК 200203522
Държава България
Адрес на управление Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Телефон 0899145048
е-mail chotrovi@abv.bg
Адрес за кореспонденция Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Лице за контакт Райчо Кирилов Чотров
Органи на управление Управители - Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.Съдружници  Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Братя Чотрови" ООД, уведомяват СЕМ , че  още през 2010г. са прекратили дейността си по разпространение на радио -  и телевизионни програми