ПРЕДПРИЯТИЯ

ВИП САТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 124650676
Държава България
Адрес на управление Генерал Тошево 9500, ул. 'Васил Априлов' № 8
Лице за контакт Татяна Шихова
Органи на управление Управител - Татяна Иванова Шихова.Едноличен собственик на капитала   Татяна Иванова Шихова.
Договори за разпространение на програми