ПРЕДПРИЯТИЯ

Вокслан ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200622748
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. 'Хан Кубрат' № 8, ет.6, ап23
Телефон 0878137879
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 'Димитър Талев' № 2Б
Лице за контакт Владимир Александров Михайлов
Органи на управление Управител - Владимир Александров Михайлов.Съдружници  Владимир Александров Михайлов

Договори за разпространение на програми