ПРЕДПРИЯТИЯ

Тор Медия ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831595931
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. 'Княз Борис І' № 61
Телефон 02/ 953434
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 'Бунтовнишка' № 13
Лице за контакт Николай Ганчев Петров
Органи на управление Управител - Красимир Иванов Герасимов.
Едноличен собственик на капитала  Катерина Севастакиева Ангелова.
Договори за разпространение на програми