ПРЕДПРИЯТИЯ

Димяна ЕООД - Недействаща ЕИК 121516868
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 0878411277
е-mail sales@dimiana.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Управител - Яна Димитрова Георгиева
Едноличен собственик на капитала   Яна Димитрова Георгиева.
Договори за разпространение на програми