ПРЕДПРИЯТИЯ

Иком Сървиз АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131203779
Държава България
Адрес на управление гр. София 1715, ж.к. София парк, бл.16 Б, ет.1, ап.2
Телефон 062/ 628012; 02/ 9880571
факс 02/ 9880572
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Ивелина Асенова Данаилова
Органи на управление Представител - Кирил Георгиев Георгиев
Акционери  Съвет на директорите: Кирил Георгиев Георгиев, Петьо Петров Стайков, Красимир Николов Йорданов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Иком Сървиз" АД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.02.2017г. -24.02.2021 г.