ПРЕДПРИЯТИЯ

Иси Комуникейшън ЕООД - Недействаща ЕИК 127043404
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. 'Васил Левски' № 42, ап. 8
Телефон 0898419090
Адрес за кореспонденция гр. София 1336, ж.к. 'Люлин 3', бл. 316, вх. В, ет. 6, ап. 54
Лице за контакт Илиан Стойков Иванов
Органи на управление Управител -Илиан Стойков Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Илиан Стойков Иванов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Иси Комуникейшън" ЕООД, уведомява, че не е разпространявало радио - и телевизионни програми за периода 25.02.2018г. - 24.08.2019г.