ПРЕДПРИЯТИЯ

Иси Комуникейшън ЕООД - Недействащo ЕИК 127043404
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. Васил Левски № 42, ап. 8
Телефон 0898419090
Лице за контакт Илиан Стойков Иванов
Органи на управление Управител - Илиан Стойков Иванов.

Едноличен собственик на капитала   Илиан Стойков Иванов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Иси Комуникейшън" ЕООД, уведомява, че не е разпространявало радио - и телевизионни програми за периода 25.02.2018г. - 24.08.2019г.