ПРЕДПРИЯТИЯ

К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление Управители - Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.Съдружници  Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с АЛФА 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Крумовград, Маджарово,  Братя Даскалови,  Мирово, с.Петко Славейково, с.Ботево, с.Калоянец, с.Мъдрец, с.Богатово, с.Бояджик, с.Полски градец, с.Комунига, с.Царева ливада, с.Крамолин, с.Бисер, с.Славяново, с.Партизан, с.Гранит, с.Ряховците, с.Черноочене, с. Оризово, с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода , с Гита.


Договор с БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 08.01.2020 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови,  с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с.Мъдрец, с. Богатово, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с.Черноочене, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 30.11.2020 г.
Продължителност в години 12
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Оризово, с.Черна Гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Гита, с.Свобода, гр.Крумовград, с.Маджарово, с.Черноочене, с.Бисер, с.Славяново, с.Комунига, с.Габрово, с.Главен, с.Мъдрец, с.Хлябово, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Братя Даскалово, с.Партизанин, с.Мирово, с.Петко Славейково, с.Ряховците ,с.Крушево.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 30.11.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Оризово, с.Черна Гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Гита, с.Свобода, гр.Крумовград, с.Маджарово, с.Черноочене, с.Бисер, с.Славяново, с.Комунига, с.Габрово, с.Главен, с.Мъдрец, с.Хлябово, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Братя Даскалово, с.Партизанин, с.Мирово, с.Петко Славейково, с.Ряховците ,с.Крушево.


Договор с СТАТИС АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 23.08.2022 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково,обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с VG Media за разпространение на blizz
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Ямбол, обл.Стара Загора, обл.ХасковоДоговор с VG Media за разпространение на Family tv
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Ямбол, обл.Стара Загора, обл.ХасковоДоговор с VG Media за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Ямбол, обл.Стара Загора, обл.ХасковоДоговор с АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД за разпространение на РАДИО ВИТОША
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Дата на подписване 26.02.2009 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник,с. Желязково.Договор с КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.09.2005 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Главан,с.Горно Ботево,,с.Скалица,с.Хлябово,с.Мирово,с.Петко Славейков,с.Ботево,с.Крушево,с.Бояджик,с.Полски Градец,с.Комунга,с.Бисер,с.Славяново,с.Оризово,с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита,с.Чернооченес.Мъдрец, с.Габрово

Договор с КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.09.2005 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Главан,с.Горно Ботево,,с.Скалица,с.Хлябово,с.Мирово,с.Петко Славейков,с.Ботево,с.Крушево,с.Бояджик,с.Полски Градец,с.Комунга,с.Бисер,с.Славяново,с.Оризово,с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита,с.Чернооченес.Мъдрец, с.ГабровоДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Главан,с.Горно Ботево,,с.Скалица,с.Хлябово,с.Мирово,с.Петко Славейков,с.Ботево,с.Крушево,с.Бояджик,с.Полски Градец,с.Комунга,с.Бисер,с.Славяново,с.Оризово,с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита,с.Чернооченес.Мъдрец, с.ГабровоДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на STAR CHANNEL
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Главан,с.Горно Ботево,,с.Скалица,с.Хлябово,с.Мирово,с.Петко Славейков,с.Ботево,с.Крушево,с.Бояджик,с.Полски Градец,с.Комунга,с.Бисер,с.Славяново,с.Оризово,с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита,с.Чернооченес.Мъдрец, с.ГабровоДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Тv 1000 HD
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.ЯмболДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.04.2018 г.
Дата на изтичане 31.03.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин,с.Хан Аспарухово, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko TV
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново,с.Черноочене, с.Мъдрец.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Sctxxx
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново,с.Черноочене, с.Мъдрец.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на sexto senso
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново,с.Черноочене, с.Мъдрец.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Prive
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново,с.Черноочене, с.Мъдрец.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.ГабровоДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Live Channel
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, с.Маджарово,с.Главан, с.Братя Даскалови,с.Калояновец,с.Мирово,с.Горно Ботево,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Ботево,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево, с.Царева ливада,с.Крамолин, с.Гранит,с.Полски Градец,с.Партизанин,с.Горно Белево,с.Бисер,с.Славяново,с.Черноочене, с.Мъдрец.Договор с СКАТ ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово,с.Главен, с.Братя Даскалови, с.Калоянец, с.Мирово, с.Горно Ботево, с.Хлябово, с.Бояджик, с. Ботево,с. Скалица,  с. Петко Слайвейков, с.Богатово, с.Крушево, с.Царева ливада, с. Кръмолин, с. Хан Аспарухово, с.Гранит, с.Полски градец, с.Партизан, с.Горно Белево, с.Бисер, с.Славяново.

Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn White
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Комунига,с.Братя Даскалови,с.Главан,с.Горно Ботево,с.Калояновец,с.Мирово,с.Полски Градец,с.Хан Аспарухово,с.Бисер,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево,с.Славяново,с.Ботево,с.Крамолин,Царева ливада,с.Гранит


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn Black
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Комунига,с.Братя Даскалови,с.Главан,с.Горно Ботево,с.Калояновец,с.Мирово,с.Полски Градец,с.Хан Аспарухово,с.Бисер,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево,с.Славяново,с.Ботево,с.Крамолин,Царева ливада,с.ГранитДоговор с Axn Europe Ltd за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Крумовград, гр. Маджарово,с.Комунига,с.Братя Даскалови,с.Главан,с.Горно Ботево,с.Калояновец,с.Мирово,с.Полски Градец,с.Хан Аспарухово,с.Бисер,с.Хлябово,с.Бояджик,с.Скалица,с.Петко Славейков,с.Богатово,с.Крушево,с.Славяново,с.Ботево,с.Крамолин,Царева ливада,с.ГранитДоговор с ПАЙНЕР МЕДИА ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 15.02.2024 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол, обл. Габрово.


Договор с ПАЙНЕР МЕДИА ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 15.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2024 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.Габрово.


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 01.01.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Габрово, обл.Хасково, обл. Ст.Загора, обл. Кърджали.


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 28.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, с.Черноочене, с. Габрово, с. Лясково, с.Комунига, обл. Кърджали; гр. Маджарово, с.Хлябово, с.Бисер, с.Славяново, обл. Хасково;
с. Главан, с.Братя Даскалови, с. Калояновец, с. Мирово, с. Горно Ботево, с.Полски градец, с.Хан Аспарухово, с. Гранит, с.Партизанин, с. Горно Белево, обл. Стара Загора; с. Петко Славейково, с.Богатово, с.Крушево, с.Крамолин, с.Царева ливада, с.Ряховците, с.Кормянско, обл. Габрово;
с.Бояджик, с.Скалица, с.Ботево, общ. Тунджа