ПРЕДПРИЯТИЯ

Табак ком Инженеринг ООД ЕИК 103860102
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Прилеп" № 28
Телефон 0885 414 929
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, бул. 'Сливница' № 187Б, бл. 2, ет. 5, ап. 29
Лице за контакт Цанко Шишманов Табаков
Органи на управление Цанко Шишманов Табаков.

Съдружници  Румен Шишманов Табаков, Цанко Шишманов Табаков.
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с France 24 PUBLIC LLC за разпространение на France 24 Eng
Дата на подписване 29.02.2008 г.
Дата на изтичане 31.12.2010 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват к.к. Пампорово


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват ж.ж.Пампорово


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 01.12.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват ж.ж. Пампорово


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 01.12.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват ж.ж. Пампорово